In English please

Olikfärgade skåp och två personer

Dalform