In English please

Miljö och Kvalité

Här kan du ladda hem information samt  beställa miljö och kvalitésdokument.

Våra produkter uppfyller höga krav på kvalitét, tillverkningsmetoder, hållbarhet och prestanda.

Vi eftersträvar alltid att arbeta med miljöanpassade material och med energieffektiva lösningar både när det gäller tillverkningsprocessen och i återvinningshänseende. Vi driver fortlöpande arbete för att öka vår energieffektivitet och på bästa sätt ta till vara på våra resurser.

Vi ställer även krav på våra leverantörer vad gäller kvalitét, miljö och socialt ansvar.

Detta resulterar i godkända certifieringar, byggvarudeklarationer och tester för flera av våra skåpserier och kapprumsinredningar från flera av Sveriges stora bedömningsorganisationer.

Kontakta oss gärna på tel. +46 225 566 21 om ni önskar detaljerad information, intyg/certifikat eller har frågor kring vårat miljöarbete.

 

 

 

FTI Intyg

FTI Intyg 2018

 

Dalform Miljöpolicy

Dalform Miljöpolicy 2018

 

Dalform Kvalitétspolicy

Dalform Kvalitetspolicy 2018

Dalform