In English please
Cloakroom interior Dalform

Hatthylla T

Försedd med ankarkrokar på undersidan, 2 krokar per plats. I system med platsbredd 300mm har moduler om 600mm 4 ankarkrokar och 900mm har 6 ankarkrokar. I platsbredd 250mm har moduler om 500mm 4 krokar, 750mm 6 krokar och 1000mm har 8 krokar.

Mått

Djup: 300 mm
Höjd: 278 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.

Hyllplanet utföres som standard i hela skivor av 28mm björkmelamin. Andra utföranden och träslag går att beställa.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Hatthylla

Försedd med klädkrokar. I system med platsbredd 300mm har moduler om 600mm 3 krokar och 900mm har 4 krokar. I platsbredd 250mm har moduler om 500mm 3 krokar, 750mm 4 krokar och 1000mm har 5 krokar.

Mått

Djup: 300 mm
Höjd: 250 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.
Hatthyllans rör lackeras i standardutförandet silvergrå.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Skohylla

Kan kompletteras med dropplåt.

Mått

Djup: 300 mm
Höjd: 120 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.
Skohyllans rör lackeras i standardutförandet silvergrå.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Korghylla

Finns i utförande med och utan fackindelning.

Mått

Djup: 240 mm
Höjd: 200 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Stövelhängare

Längd 600mm har 4 krokar, 900mm har 6 krokar.
Längd 500mm har 4 krokar, 750mm har 6 krokar och 1000 mm har 8 krokar.

Mått

Höjd exklusive krokar: 105 mm
Höjd inklusive krokar: 200 mm
Djup inklusive krokar: 235 mm

Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.
Stövelhängarens krokar lackeras i standardutförandet silvergrå.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Kroklist

Längd 600mm har 4 krokar, 900mm har 6 krokar.
Längd 500mm har 4 krokar, 750mm har 6 krokar och 1000mm har 8 krokar.

Mått

Höjd exklusive krokar: 105 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.
Kroklisten levereras som standard med silvergrå krokar i utförande enligt bild. Tvillingkrok finns som alternativ, se tillbehör.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Klädfackhylla TT

Både övre och undre hyllplanet är tillverkat i trämaterial. Hyllplanen utföres som standard i hela skivor av björkmelamin. Andra utföranden och träslag går att beställa. Finns i utförande med och utan fackindelning. Försedd med ankarkrokar på undersidan, 2 krokar per plats.

Mått

Djup: 320 mm (övre hyllplan 250mm)
Höjd: 300 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

 

Klädfackhylla RT

Övre hyllplanet består av runda stålrör och undre hyllplanet är tillverkat av trämaterial försett med ankarkrokar på undersidan, 2 krokar per plats. Trämaterialet utföres som standard av björkmelamin. Andra utföranden och träslag går att beställa. Finns i utförande med och utan fackindelning. Övre hyllans rör lackeras i standardutförandet silvergrå.

Mått

Djup: 300 mm
Höjd: 270 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Skåp

Dörrar i trämaterial som är hängda i överkant, kan förses med uppställningsbeslag. Dörrarna utföres som standard av björkmelamin, andra utföranden och träslag går att beställa.

Mått

Djup: 250mm
Höjd: 300 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Sittbänk

Kan kompletteras med ryggbräda.

Mått

Djup: 300 mm
Höjd: 270 mm
Bredd: Systemet finns som standard med platsbredd 250mm alt. 300mm per plats.
Platsbredd 250mm levereras i moduler om 500, 750 & 1000mm.
I platsbredd 300mm är modulbredderna 600 & 900mm. Även andra mått per plats går att beställa.
Sittytan utföres som standard i hela skivor av björkmelamin. Andra utföranden och träslag går att beställa.

Ryggbrädans bredd: 105 mm (tillval)

Väggskenor och fristående golvstativ finns i varierande längder.

Dalform