Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Svanen

Våra Skåp & Kapprumsinredning är Svanenmärkta. Vi valde Svanen för att det är en av världens tuffaste miljömärkningar. Vi gjorde det för dig. Och för miljön. Att bara ta hänsyn till en enda miljöaspekt är knepigt nog. Men Svanen ställer krav på alla relevanta delar, från resurseffektivitet och kemikalier, till klimat och biologisk mångfald. Och för att göra det ännu svårare: Har du hört talas om “livscykelperspektiv”? Det har vi. Det innebär att ta hänsyn till hela produktens liv, från råvaror, produktion och användning till återanvändning, återvinning och avfall. Vi är stolta över att vi klarade det!

Licensnummer: 3031 0137

Byggvarubedömningen

Alla våra standardprodukter är bedömda hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll och livscykel, och i förlängningen synliga och valbara för Sveriges främsta aktörer i bygg- och fastighetsbranschen som valt att använda Byggvarubedömningens Webbtjänst för att göra hållbara materialval. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs gärna mer på: www.byggvarubedomningen.se 

ID: 106661, 107100, 107208

Möbelfakta

Möbelfakta är en garanti för att möblerna har en hög kvalitet, en låg miljöpåverkan och en etisk produktion. Möbelfakta är baserat på svenska och internationella standarder och är oberoende från möbelbranschen. Möbelfakta har en sökfunktion på sin hemsida där man kan hitta alla möbler som är märkta med Möbelfakta och se vilka krav de uppfyller. Möbelfakta är ett verktyg för att göra medvetna och hållbara val när man köper möbler.

Reg.nummer: 120180223 & 120181005

Sunda hus

Alla våra standardprodukter finns registrerade hos Sunda Hus.
SundaHus Miljödata används som ett verktyg för att uppfylla beställarens miljöprogram, för att dokumentera byggprodukterna i byggnaden och för att hålla reda på vilka produkter som används vid förvaltning och drift av byggnaden.

RISE/ISO

Har du tänkt på att ni genom att välja svenskproducerade kvalitetsprodukter skonar miljön? Miljöpåverkan från insatsvarorna blir avsevärt lägre med våra produkter och genom att vi prioriterar lokala leverantörer blir utsläppen från transporterna en bråkdel jämfört med långväga leveranser. Vi erbjuder också att hjälpa till med återbruk och materialåtervinning av uttjänta inredningar.

Hållbarhet står i fokus på Dalform och för oss betyder det att tillverka produkter med låg miljöpåverkan som håller under decennier i tuffa miljöer. Vi jobbar med ständiga förbättringar inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöområdena.

Därför har vi valt att certifiera oss enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

RISE logotyp