In English please

Stövelhängare

Tillbehör till tillbehörsplåt. I standardutförande silvergrå.

Dalform